Praktikken omkring opskrivning til kolonihave

Hvis du gerne vil leje en kolonihave i afd. C, er det første skridt på vejen, at du bliver optaget på foreningens venteliste.  

Inden du søger om optagelse på ventelisten så kast et blik på ventelisten her og vurder om dine forventninger til ventetid på listen stemmer overens med listens omfang.

Du kan udelukkende blive optaget på ventelisten ved at sende en mail til 

bestyrelsen@afdelingc.net med følgende indhold:

udfyldt tilmeldingsblanket til ventelisten

dokumentation for at du har en fast helårsadresse - f.eks. i form af en kopi af dit sundhedskort eller en udskrift fra borger.dk

Dernæst skal du indbetale opskrivningsgebyret på kr. 500,00 via en af følgende muligheder:

MobilePay nr. 77422 - anfør dit navn i kommentarfeltet

Bankoverførsel til regnr. 5329 kontonr. 0000370591 - anfør dit navn i beskedfeltet

Når formalia er på plads får du en kvittering på, at foreningen har modtaget din anmodning og at gebyret for opskrivning til ventelisten er modtaget.

Når du er blevet optaget på foreningens venteliste, modtager du en mail med en bekræftelse herpå.

For hvert år du herudover ønsker at stå på ventelisten koster det kr. 200,00. Du vil modtage en mail herom hvert år når tiden for genopskrivning nærmer sig. Det er derfor vigtigt, at du holder os opdateret med din korrekte emailadresse.

Ønsker du ikke længere at stå på foreningens venteliste beder vi dig give os besked herom. 

Uanset hvor mange eller få personer, som står på foreningens venteliste, kan vi ikke sige noget klogt om, hvor lang tid det vil tage før du kan kalde dig kolonihavelejer her hos os.

Det afhænger nemlig blandt andet af:

- hvor mange huse bliver sat til salg 

- hvilken slags huse bliver sat til salg

- hvor ligger de huse, som bliver sat til salg

- hvilket nummer har du på ventelisten

- hvilke krav har du til en kolonihave / et kolonihavehus

- hvilke krav har de andre på ventelisten til en kolonihave

Når vi inviterer til fremvisning, inviterer vi i reglen de, som er blevet opskrevet på ventelisten fra start til og med to år før datoen for fremvisning samt internt opskrevne. Bliver huset ikke solgt i første omgang, inviteres alle opskrevne på ventelisten. 

Alt efter hvordan ovenstående flasker sig kan du risikere at have en kolonihave meget hurtigt, men du kan også risikere at skulle vente i flere år.

 

Du kan også risikere at være skrevet op i op til to år inden du inviteres til den første fremvisning. 

 

 

Inden du lader dig opskrive, så tænk lige over at....

Der er rigtig mange gode grunde til, at købe et kolonihavehus her i afd. C.

Det skal vi ikke komme ind på her – du kender dem sikkert allerede alt for godt via besøg i foreningen eller fra venner og bekendte, som allerede er kolonister her.

Inden du køber skal du være klar på, at der gælder nogle lidt mere firkantede regler for det, at leje en kolonihave frem for at eje et parcelhus eller et sommerhus.

For det første må du ikke bo her! Du må under ingen omstændigheder have folkeregisteradresse i dit kolonihavehus.

Du må heller ikke overnatte i dit kolonihavehus udenfor sæsonen, bortset fra nogle helt specifikke datoer omkring jul, nytår og skolernes ferieperioder. Du må dog (meget) gerne kigge forbi om dagen og se om alt er OK, hilse på de andre kolonister med et ærinde i haven osv.

I perioden fra den 1. april og frem til den 31. oktober må du (meget) gerne overnatte i dit kolonihavehus og i øvrigt opholde dig i kolonien så meget du orker.

I den periode skal du så til gengæld sørge for, at din have fremstår i ordentlig stand og du skal sørge for, at der ikke er huller i stien foran din havelod ligesom du skal sørge for, at have klippet hæk inden bestemte datoer.

Derudover skal du deltage i foreningens fællesarbejde 2 x 3 timer pr. sæson.

Dertil kommer en række andre regler, som skal overholdes. De fremgår alle enten af ordensreglerne eller af deklarationen.