Der lukkes for vandet (det gamle) lørdag den 29. oktober 2022

Her er et par praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:

1. Når der er lukket for vandet den 29. oktober, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.

2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.

3. Stophane åbnes, før frosten kommer.

4. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 25. marts 2023, hvor der åbnes for vandet igen (hvis det bliver nødvendigt).

5. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten.