Vi åbner for vandet, hvis det er muligt


Det kommer formodentlig til at vare nogle dage, startende lørdag den 30. marts 2024 kl. 10.


Årsagen til, at det nok tager nogle dage er, at der formodes at være en del rørbrud, som skal repareres undervejs i åbningsprocessen. 

Her er et par praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:


- Sørg for at have lukket for din stophane, så vi undgår (flere) oversvømmelser.


- Det kan være en rigtig god ide også at lukke for alle andre aftapningssteder udenfor og indenfor, så der ikke sker uheld, hvis andre "kommer til" at skrue på din stophane.


- Sørg for, at der under alle omstændigheder er HELT fri adgang til stophanen, så vandmændene kan komme til, hvis det bliver nødvendigt.