10. november 2023


Kort opdatering vedrørende kloak og vandprojekterne


Kloakprojektet:


Mange efterspørger information om udviklingen/ fremdriften – det gælder også de tre foreningers
bestyrelser.


Vi har i månedsvis efterspurgt et nyhedsbrev fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har senest
meddelt, at de afventer enighed med entreprenøren om en opdateret tidsplan, førend
et nyhedsbrev udkommer.


Kloakprojektet indbefattet også arbejde med vejene, så vi er naturligvis alle, også af den grund,
meget interesseret i at kende tidsplanen.


Ønsker et medlem oplysninger om kloakprojektets fremdrift eller ønsker et medlem at drøfte
situationen omkring stiernes tilstand eller andre forhold i forhold til kloakprojektet, så skal man blot kontakte bygherre:
Naturstyrelsen, Jesper Hymøller, telefon 2477 2180, email jehym@nst.dk


Vandprojektet:


Der er opstået uenigheder med entreprenøren. Af eksempler på uenigheder kan nævnes:


- Entreprenøren mener sig berettiget til ekstrabetaling vedrørende forsinkelsen.


Vores advokat mener ikke entreprenøren har ret til ekstrabetaling, da forsinkelsen skyldes
entreprenørs forhold.


- Vores advokat er nervøs for, om flere af de kontroller, vi betaler entreprenøren for at udføre,
overhovedet er blevet udført.


Vi holder penge tilbage overfor entreprenøren indtil der er fundet en afklaring på dette.


Entreprenøren har valgt at standse arbejderne indtil vi betaler det de mener vi skylder dem.


Omvendt fastholder vi vores tilbagehold, så vi sikrer vi ikke betaler for mere end, hvad vi har fået
og så vi sikrer betaling for den dagbod entreprenøren efter vores opfattelse skal betale os for
forsinkelsen.


Der arbejdes på at finde en mindelig løsning med entreprenøren, så de opstarter deres arbejde
igen. Der er dog en risiko for, at sagen skal afgøres i retten, hvis der ikke findes en mindelig løsning med entreprenøren.


For at sikre, at alt foregår efter de gældende regler og aftaler, har vi hyret juridisk bistand i form af
en advokat, som gennem et stykke tid har varetaget vores interesser i sagen.


I vil selvfølgelig blive informeret nærmere, så snart vi har noget mere konkret at fortælle.
12. oktober 2023


Vandet lukkes lørdag den 28. oktober for denne sæson


Her er tre praktiske bemærkninger og råd, som du med fordel kan følge:


1. Når der er lukket for vandet den 28. oktober, åbnes alle haner, indvendige og udvendige.


2. Anlægget tappes af ved egen taphane, eller ved tilbageløb til hovedledning.


3. Har du WC, bør du hælde en dunk sprinklervædske i WC’et, af hensyn til frosten.


Følgende to punkter SKAL du overholde:


4. Stophane åbnes, før frosten kommer.


5. Husk at lukke stophanen og alle aftapningshaner inden lørdag den 30. marts 2024, hvor der åbnes for vandet igen.


Manglende overholdelse af punkt 4 og/eller 5 medfører erstatningsansvar. 
28. september 2023


Åbent hus


Søndag den 29. oktober åbner Hovedstadens Letbane dørene ind til letbanens kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter - og du er inviteret med.


Se den officielle invitation her

27. september 2023


Referat af ekstraordinær generalforsamling


Referatet af den ekstraordinære generalforsamling i søndags, om modernisering af vejbelysningsanlægget, er nu klar.


Find det her

8. september 2023


EKSTRAORDINÆR generalforsamling


Søndag den 24. september kl. 14:00 i foreningshuset om modernisering af vejbelysningsanlægget.


Se mere her

29. juli 2023


Tillykke til årets præmiehaver 2023


Se vinderne her
3. juli 2023


Cykeltur for de 'voksne' i afd. C


Så er det med at finde din gamle jernhest/ havelåge/ væltepeter/ biciclette/ tandem eller tricykel frem.


Der arrangeres cykeltur for medlemmerne i afd. C lørdag den 22. juli.


Vi mødes foran marketenderiet på festpladsen kl. 10.30, hvor marketenderen byder på en øl og ønsker god tur.


Kl. 11.00 hopper vi på cyklerne og kører ud i det blå for at se på det grønne. Der vil blive holdt adskillige øl-pauser undervejs.


Vi kommer retur til havekolonien omkring kl. 13.00, hvor vi slutter af i fælleshuset med pølser fra grillen samt kolde øl og vand.


Deltagerpris: kr. 60,00 pr. person.


Bindende tilmelding og betaling til marketenderen senest den 19. juli.
2. juli 2023


Fællesarbejdet kalder


Det er blevet tid til årets fællesarbejde.


Der åbnes for fællesarbejde første gang lørdag den 8. juli.


Læs mere her
18. juni 2023


Nyhedsbrev fra entreprenøren


Entreprenør Leif O. Christiansen, som forestår Naturstyrelsens kloakprojekt og drænprojekt såvel som foreningernes vandprojekt, har netop fremsendt et nyhedsbrev, som blandt andet indeholder en status på projekterne.


Du finder nyhedsbrevet her
26. maj 2023


Pinsemorgen


Kom til pinsemorgen ved flagstangen på søndag, hvor foreningen byder på en Gammel Dansk, en øl eller en vand mens flaget hejses kl. 8:00.23. maj 2023


Nyt om affald og åbningstider 


Rødovre Kommune har tømt den store haveaffaldscontainer, så NU kan vi endelig komme af med vores haveaffald på affaldspladsen i åbningstiden.


Åbningstiderne på affaldspladsen er justeret tilbage til det ”normale” – altså:
onsdag kl. 17:00-18:00
og
søndag kl. 11:00-12:0010. maj 2023


Affaldspladsen åbner igen


Rødovre Kommune har meldt positivt tilbage på foreningernes forslag, som vil gøre det muligt for renovationsarbejderne at afhente affald i foreningerne.


For afdeling C’s vedkommende betyder det, at parkeringsforbuddet på og omkring festpladsen skal håndhæves. Derudover må der ikke længere parkeres biler på Brovej.


Dette bliver nu meldt ud i en mail til alle medlemmer.


Der vil blive opsat nye P-forbudsskilte, da de gamle blev pillet ned og anbragt på jorden, hvorefter man parkerede ovenpå dem.


Overtrædelse af parkeringsforbuddet vil medføre, at vores affaldsordning igen vil blive suspenderet. Vi må derfor opfordre ALLE medlemmer til at hjælpe de få, der har svært ved at overholde forbuddet, til at forstå, at det er alvorligt ment.5. maj 2023


Affaldspladsen lukker...


... for alt andet affald end restaffald og bioaffald.


Dette skyldes, at Rødovre Kommune har suspenderet al affaldsafhentning i afdelingen på grund af parkerede biler på og omkring festpladsen.


Kommunen har endnu ikke reageret på et løsningsforslag fra foreningerne, som blev præsenteret for de ansvarlige medarbejere i går eftermiddags. Så indtil videre står kommunens afbrydelse ved magt.


Vi har stadig plads til at modtage restaffald og bioaffald i nogle dage endnu, så den type affald kan afleveres lidt endnu.


Der kan ikke afleveres andre typer af affald - heller ikke haveaffald. 3. maj 2023


Slut med affaldsordningen


Rødovre Kommune har meddelt, at der ikke længere bliver hentet affald i afdeling C.


Dette skyldes, at der har været parkerede biler i området på og omkring festpladsen, hvor vi ellers ved adskillige lejligheder har påpeget, at parkering er aldeles forbudt indtil kloak og drikkevandsprojekterne er gennemført på grund af de meget begrænsede pladsforhold.


Det får nu den konsekvens, at skraldepladsen må lukke og at vi ikke længere kan komme af med affald.


Hvor må de pågældende dog være stolte over deres insisteren på at overtræde reglerne. Det må føles rigtig mærkeligt for dem at vide, at de nu har ødelagt noget rigtig godt for flere hundrede mennesker i den forening, som de selv er en del af.


Der gøres i morgen et sidste forsøg på at nå frem til en anden løsning med Rødovre Kommune, men det er godt nok utroligt, at nogle af vore egne medlemmer vælger at pisse så højt og flot på vores regler, at det nu går ud over alle andre medlemmer.2. maj 2023


Tømning af tanke


Det er ikke nogen hemmelighed, at det for mange medlemmer i afdeling C er helt umuligt få en slamsuger frem til tanken på grund af stiernes tilstand. For nogle har dette været aktuelt i langt over et år og det er selvfølgelig dybt frustrerende og langt udover det forventede og tålelige.


Problemet er og bliver adresseret overfor entreprenøren og vores bygherrerådgiver ved enhver given lejlighed - det vil sige mindst ved hvert byggemøde.


Entreprenøren laver nu en fjortendagsplan, som bliver offentliggjort på afdeling A's hjemmeside og du kan finde den ved at klikke her og bladre ned til TØMNINGSPLAN FOR SAMLETANKE. 


Her kan du se, hvornår (indenfor den anførte periode) din sti er farbar for en slamsuger, der kan tømme din tank.


For os i afdeling C er der desværre ikke mange lyspunkter i den første plan, som nu er tilgængelig.
2. maj 2023


Kontoret er åbent...


...alle tirsdage i lige uger kl. 18 - 19 i hele sæsonen, hvor du kan henvende dig om opfyldning af badekort og andre forespørgsler/ emner, der ikke lige løses på hjemmesiden m.v.


Næste gang holder vi åbent tirsdag den 16. maj.
21. april 2023


Vand til alle


Med den sidste reparation på vort gamle vandledningssystem, er der nu drikkevand til alle haver.
6. april 2023


Mere vandåbning


Det lykkedes at få vand på toiletbygningen, så nu er vandmændene gået videre med at prøve at skaffe os vand i hanerne på de enkelte havelod.


Desværre har de konstateret en række rørbrud, så vi kan ikke sige noget om præcis, hvornår vi alle har vand i vore haner, men I skal vide, at de gør alt, hvad de kan.4. april 2023


Vandåbning


Et brud på hovedledningen er nu udbedret.


I morgen onsdag den 5. april kl. 12:00 åbnes derfor for vandet til bade- og toiletbygningen. Her er alle velkomne til at hente vand, indtil der kan åbnes for vandet til os alle sammen.


Toiletter og bade kan i sagens natur også benyttes.30. marts 2023


Vandåbning


Vejrguderne bliver ved med at skabe forhindringer for vore vandmænd, som kæmper en kamp for at give os vand i hanerne.


Som tidligere oplyst, vil vandet blive åbnet i etaper – formentlig en sti ad gangen, så alle haver kan blive tjekket for rørbrud og forglemmelser omkring stophaner m.v.


Som alle ved, er stierne nærmest ufremkommelige, så opgaven tager tid, når den endelig kan begynde.


Planen er at sørge for vand til toiletbygningen først og fremmest.


På grund af nedbørsmængderne kan der desværre ikke sættes en tidshorisont på opgaven, men vandmændene tjekker op på mulighederne hver eneste dag og det er faktisk allerede lykkes at få lukket for nogle af ventilerne.


Vi laver et opslag her på siden, så snart vandmændene melder om fremskridt.25. marts 2023


Skraldepladsen holder længe åbent om søndagen


Vore pladsmænd åbner skraldepladsen for haveaffald m.v. i morgen søndag den 26. marts kl. 11:00.


Åbningstiden er udvidet til to timer og sådan vil det også være de kommende søndage. Til gengæld holder pladsen ikke åbent om onsdagen.


Så indtil videre holdes skraldepladsen åben om søndagen fra kl. 11:00 til kl. 13:00.


Du kan stadig aflevere bioaffald og restaffald døgnet rundt alle ugens dage.


Læs mere om affald her.24. marts 2023


Vandåbning forsinket


Vore vandmænd har konstateret, at de ikke kan komme til at lukke nogle ventiler på vandsystemet i afd. C - blandt andet på grund af ualmindeligt højtstående grundvand.


Dette indebærer, at der ikke kan påbegyndes åbning for vandforsyningen til afd. C kl. 10 lørdag.


Vandmændene arbejder nu på at kunne åbne for vandet så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre, men det kan komme til at tage flere dage.


Det er dog stadig vigtigt, at du sørger for, at din stophane er lukket, så der ikke sker uheld, når vandmændene åbner for vandet.21. marts 2023


Politiet har nu øget patruljefokus


Politiet har meddelt, at man på baggrund af de mange indbrud i vores forening i den senere tid, vil have et øget patruljefokus.21. marts 2023


Brovej spærres


Entreprenør Leif O. Christiansen har meddelt, at Brovej spærres i torsdag den 23. marts i tidsrummet fra 6:00 til kl. 17:00.


Årsagen er at der skal graves på tværs af Brovej.15. marts 2023


Nyhedsbrev fra entreprenøren


Entreprenør Leif O. Christiansen, som forestår Naturstyrelsens kloakprojekt og drænprojekt såvel som foreningernes vandprojekt, har netop fremsendt et nyhedsbrev, som blandt andet indeholder en status på projekterne.


Du finder nyhedsbrevet her


Nyhedsbrevet bliver også tilsendt til medlemmernes mailadresser.   22. februar 2023


Luk for din stophane


Vore vandfolk er ved at lave de indledende forberedelser i forbindelse med åbning af vandsystemet for sæsonen 2023.


Derfor bedes alle medlemmer LUKKE for stophanerne så hurtigt som muligt – gerne allerede nu.


Det er vanskeligt for de fleste af os at komme frem til vore haver via pladderstierne.Vandfolkene beder os derfor om at bevæge os ud til vores haver efter en tør periode eller efter en periode med frost, så stierne kan forceres.


Alle systemer er HELT tømt for vand, så der er ingen forøget fare for frostsprængninger ved at lukke for stophanen.


Årsagen til, at vi skal lukke for stophanerne allerede nu er, at det måske ikke bliver muligt at komme frem til alle haver i dagene op til åbningen.


Det forudses, at vandåbningen vil ske i etaper over nogle dage – startende den 25.marts. Man kan således ikke påregne, at vi alle sammen har vand i hanerne den 25. marts. Der kan gå nogle dage før alle har vand. Dette skyldes, at der sandsynligvis er en del rørbrud, som skal udbedres efterhånden som de konstateres.


Du kan altid genopfriske de gode råd, i forbindelse med vandåbning, ved at klikke her.
22. februar 2023


Regulering af forsikringspræmie


Præmien for den kollektive forsikring reguleres traditionen tro pr. 1. april.


Herefter udgør præmien for den rene brandforsikring kr. 570,00 for perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024.


Præmien for den fuldt kombinerede forsikring inkl. brand, kasko og indboforsikring udgør kr. 1.710,00 for perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024.
26. januar 2023


Forsinkelser i sigte


Der går mange rygter om, hvordan grundvandet og de voldsomme nedbørsmængder driller vores entreprenører og forsinker deres udførelse af arbejderne i forbindelse med kloakering, dræn og ny vandforsyning.


Desværre taler rygterne langt henad vejen sandt - der bliver forsinkelser og de bliver massive.


Vi kender af gode grunde ikke hele omfanget endnu, men vi vil forsøge at holde jer opdateret her på siden. så tjek ind med jævne mellemrum.


Indtil videre tyder alt på, at projektet kommer til at strække sig ind over stort set hele sommeren - i hvert fald til august.

12. januar 2023


Ordinær generalforsamling


Sæt kryds i kalenderen lørdag den 18. marts 2023 kl. 10:00.


Generalforsamlingen afholdes på Islev Skole. Nærmere information følger, så hold øje med din mail i slutningen af februar måned.


Når materialet er klar, kan du tilgå det her.

2. januar 2023


Strømafbrydelser


Indimellem oplever enkelte,at strømmen til et af kolonihavehusene er ”gået”.


Enten er strømmen ”gået” på grund af fejl hos el-selskabet eller hos transportøren, HPFI relæet har slået strømmen fra eller der er røget en eller flere sikringer eller en stikledning er brudt sammen.


Det kan også skyldes, at et gravesjak er kommet til at grave et kabel over – det er faktisk et mirakel, at det ikke er sket oftere da der er trukket kabler på kryds og tværs og de fleste af dem ikke er indtegnet på kort og dermed svære at grave udenom.


Hvis et gravesjak opdager, at de har gravet ind i et kabel, vil det blive udbedret så hurtigt som overhovedet muligt.


Hvis du oplever en strømafbrydelse, som ikke skyldes en HPFI afbrydelse,en sikring er gået, en automatsikring har slået fra eller noget helt fjerde, så skal du først og fremmest tjekke https://radiuselnet.dk/elnetkunder/driftinformation/- her vil du kunne se om der er tale om en kendt strømafbrydelse.


Er det ikke tilfældet, så skal du kontakte Radius på tlf. nr. 7020 5800.


Hvis du - efter at have gennemført disse trin - mener, at det da alligevel må være et gravesjak, som har kappet dit elkabel, så er du velkommen til at kontakte entreprenøren i skurvognen på festpladsen i afdeling C.


Det er vigtigt, at entreprenøren ikke bliver belemret med brok over strømafbrydelser, som intet har med entreprenørens arbejde at gøre.Der har været en del eksempler på relæafbrydelser eller andre ting, som den enkelte installationsejer selv bærer ansvaret for og som man alligevel har følt et behov for at overfuse arbejderne for.Det er dårlig stil og det skal høre op.