26. januar 2023


Forsinkelser i sigte


Der går mange rygter om, hvordan grundvandet og de voldsomme nedbørsmængder driller vores entreprenører og forsinker deres udførelse af arbejderne i forbindelse med kloakering, dræn og ny vandforsyning.


Desværre taler rygterne langt henad vejen sandt - der bliver forsinkelser og de bliver massive.


Vi kender af gode grunde ikke hele omfanget endnu, men vi vil forsøge at holde jer opdateret her på siden. så tjek ind med jævne mellemrum.


Indtil videre tyder alt på, at projektet kommer til at strække sig ind over stort set hele sommeren - i hvert fald til august.

12. januar 2023


Ordinær generalforsamling


Sæt kryds i kalenderen lørdag den 18. marts 2023 kl. 10:00.


Generalforsamlingen afholdes på Islev Skole. Nærmere information følger, så hold øje med din mail i slutningen af februar måned.


Når materialet er klar, kan du tilgå det her.

2. januar 2023


Strømafbrydelser


Indimellem oplever enkelte,at strømmen til et af kolonihavehusene er ”gået”.


Enten er strømmen ”gået” på grund af fejl hos el-selskabet eller hos transportøren, HPFI relæet har slået strømmen fra eller der er røget en eller flere sikringer eller en stikledning er brudt sammen.


Det kan også skyldes, at et gravesjak er kommet til at grave et kabel over – det er faktisk et mirakel, at det ikke er sket oftere da der er trukket kabler på kryds og tværs og de fleste af dem ikke er indtegnet på kort og dermed svære at grave udenom.


Hvis et gravesjak opdager, at de har gravet ind i et kabel, vil det blive udbedret så hurtigt som overhovedet muligt.


Hvis du oplever en strømafbrydelse, som ikke skyldes en HPFI afbrydelse,en sikring er gået, en automatsikring har slået fra eller noget helt fjerde, så skal du først og fremmest tjekke https://radiuselnet.dk/elnetkunder/driftinformation/- her vil du kunne se om der er tale om en kendt strømafbrydelse.


Er det ikke tilfældet, så skal du kontakte Radius på tlf. nr. 7020 5800.


Hvis du - efter at have gennemført disse trin - mener, at det da alligevel må være et gravesjak, som har kappet dit elkabel, så er du velkommen til at kontakte entreprenøren i skurvognen på festpladsen i afdeling C.


Det er vigtigt, at entreprenøren ikke bliver belemret med brok over strømafbrydelser, som intet har med entreprenørens arbejde at gøre.Der har været en del eksempler på relæafbrydelser eller andre ting, som den enkelte installationsejer selv bærer ansvaret for og som man alligevel har følt et behov for at overfuse arbejderne for.Det er dårlig stil og det skal høre op.