Kolonihaveloven

Kolonihaveloven er lovgrundlaget for kolonihaveforeninger i Danmark.

Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden, fremgår det af lovens § 1.